reklamacje i zwroty
Reklamacje

Przed odebraniem przesyłki zawsze sprawdź, czy nie uległa uszkodzeniu w transporcie. Jeżeli opakowanie posiada widoczne uszkodzenia zewnętrzne, zalecamy odmówienia przyjęcia przesyłki, a następnie skontaktowanie się z nami pod numerem telefonu: 603 205 191.

Po opłaceniu kwoty pobrania i pokwitowaniu odbioru paczki istnieje możliwość otwarcia paczki w obecności kuriera - w przypadku stwierdzenia niezgodności, sporządzany jest protokół rozbieżności, który stanowi podstawę późniejszej reklamacji.

Jeżeli zakupiony towar okazuje się mieć wady fabryczne lub jest niezgodny z opisem, prosimy o postępowanie zgodnie z poniższą procedurą reklamacyjną:

  • Prześlij do nas produkt, który chcesz zareklamować, dołączając do niego pisemne zgłoszenie reklamacyjne, w którym opiszesz szczegółowe powody reklamacji produktu, formę rekompensaty, a także adres zwrotny oraz numer konta, na który zostanie dokonany zwrot pieniędzy (w zależności od podjętej przez sklep decyzji). Przesyłka jest realizowana na Twój koszt.
  • Druk zgłoszenia reklamacyjnego możesz pobrać (tutaj).
  • W ciągu 14 dni od otrzymania przesyłki poinformujemy Cię mailowo lub telefonicznie o wyniku postępowania reklamacyjnego.
  • Jeżeli reklamacja zostanie rozpatrzona pozytywnie, w ciągu 7 dni roboczych od dnia podjęcia decyzji, zrekompensujemy poniesione przez Ciebie koszty poprzez: naprawę reklamowanego produktu, przesłanie nowego egzemplarza produktu lub zwrot pieniędzy.
  • Jeżeli reklamacja zostanie uznana za nieuzasadnioną, przekażemy Ci szczegółowe uzasadnienie podjętej decyzji i w ciągu 14 dni roboczych odeślemy na nasz koszt reklamowany produkt.

W razie wątpliwości, zapraszamy do kontaktu pod adresem e-mail: kontakt@fizjoterapia.sklep.pl lub telefonicznie: 603 205 191. Udzielimy Ci wskazówek, jak szybko i bezproblemowo przeprowadzić reklamację.

 

Odstąpienie od umowy

Zgodnie z Ustawą o prawach konsumenckich z dnia 30 maja 2014 mają Państwo prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość i zwrotu zakupionego towaru w terminie 14 dni bez podania przyczyny. Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje Państwu w odniesieniu do towarów dostarczanych w zapieczętowanym opakowaniu, których po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu. (Dotyczy m.in.: stosowanych w elektroterapii jednorazowych elektrod przylepnych, sond/elektrod waginalnych i rektalnych, poduszek i poszewek MIMOS).

Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia dostawy zakupionego towaru.

Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, należy poinformować Sprzedawcę - eMARKRTERKA Maria Sabina, 02-127 Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/68 - o swojej decyzji wysyłając stosowne oświadczenie. Wzór oświadczenia można pobrać (tutaj).

Oświadczenie można wysłać listem na adres Sprzedawcy podany powyżej lub pocztą elektroniczną: kontakt@fizjoterapia.sklep.pl. W przypadku wysyłki oświadczenia listem, za datę złożenia oświadczenia przyjmujemy datę stempla pocztowego.

 

Skutki odstąpienia od umowy:

W przypadku odstąpienia od umowy zwracamy Państwu wszystkie otrzymane od Państwa płatności, w tym koszty dostarczenia towaru (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Państwa sposobu dostawy innego niż najtańszy zwykły sposób dostawy oferowany przez nas).

Pieniądze zostaną zwrócone w terminie do 14 dni od dnia, w którym zostaliśmy poinformowani o Państwa decyzji o odstąpieniu od umowy. Płatność może zostać wstrzymana do czasu otrzymania zwracanego towaru lub do czasu dostarczenia nam dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

Zwracany towar odsyłają Państwo na własny koszt na adres Sprzedawcy: eMARKRTERKA Maria Sabina, 02-127 Warszawa, ul. Bohdanowicza 2/68, w terminie do 14 dni od przesłania oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

Ponoszą Państwo odpowiedzialność finansową za zmniejszenie wartości produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania produktu. Podobnie jak w przypadku zwykłego zarządu – przekroczenie powyższych granic nie powoduje, że odstąpienie od umowy jest nieskuteczne.

 

Rozstrzyganie sporów

Klient będący konsumentem posiada m.in. następujące możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Inspekcji Handlowej z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z zawartej Umowy Sprzedaży.
  • Klient uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Klientem, a Sklepem.
  • Klient może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między Klientem, a Sklepem, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich). Porady udzielane są pod przez Federację Konsumentów pod bezpłatnym numerem infolinii konsumenckiej 800 007 707 oraz przez Stowarzyszenie Konsumentów Polskich pod adresem e-mail: porady@dlakonsumentow.pl.

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl